Gdzie, co i jak

🗺 Obecnie jest w trakcie opracowywania mapa; kraj nie ma jeszcze podziału terytorialnego.
🌏 Tarjaturunenat Tuolelenkki zajmuje dawne terytorium Triumwiratu Erboki oraz wyspę na zachód od nich; odnośne grafiki są w Akcie Konsolidacji Tarjaturunenatu Tuolelenkki

Szybkozłączki

tu będą Rzeczy, gdy ich prawem stanie się istnienie
◣Design - Ola Marcjan-Chojnacka von Hippogriff◢
Creative Commons License