Emppu, 24.06.2020
ZEZWOLENIE MIEJSCOWE
na działanie Ligi Morskiej i Kolonialnej na terytorium Tarjaturunenatu Tuolelenkki

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Zezwala się przedstawiciwlom Ligi Morskiej i Kolonialnej, jak i innym, przez nich wyznaczonym podwykonawcom, na eksploatację złóż w miejscu oznaczonym na mapie będącej załącznikiem do tegż zezwolenia.
2. Zezwala się również na wykorzystywanie infrastruktury drogowej celem transportu surowców z miejsca wydobycia do portu w Konradowicach;
3. Jak i korzystanie z w/w portu do załadunku i rozładunku wydobytych surowców, jak i towarów, w sprawie których stanowi Umowa handlowa między Tarjaturunenatem Tuolelenkki a Ligą Morską i Kolonialną z dnia 3 czerwca 2020 r.
ZAŁĄCZNIK:
Fragment mapy topograficznej Triumwiratu Erboki z dnia 7 września 2009 (data wyciągnięta z metadanych oryginalnego pliku; data publikacji nieznana), pokazujący położenie miejsca wydobycia surowców; ze względu na wiek mapy, należy nadmienić, że Konradowice są oznaczone tu jako Chof-Hajam.