Emppu, 06.06.2020
DEKRET CESARSKI
w sprawie nadania Orderu Bili

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Nadaje się Order Bili, wraz z pryznależnym mu tytułem Lorda de Bil Aureum, następującym mikronautom:
1.1. Aluś de la Ciprofloksja;
1.2. Wojciech Hergemon;
1.3. Torkan Ingawaar;
1.4. Laurencjusz MaHi at Atera;
1.5. Mischa Baxter;
1.6. Talerz de Tocqueville.
2. Przypomina się nosicielom orderu o przysługującym Im Przywileju, wyrażonym w Akcie Ustanowienia Orderu Bili.