Emppu, 06.06.2020
AKT USTANOWIENIA
Orderu Bili

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Ustanawia się Order Bili jako najwyższe odznaczenie państwowe Tarjaturunenatu Tuolelenkki.
2. Wraz z Orderem ustanawiamy łączny, nierozerwalny zeń, oraz niedziedziczny tytuł Lorda/Lady de Bil Aureum.
3. Order może być nadany przez Cesarzową każdemu mieszkańcowi Pollinu, którego dokonania, wiedza, lub działania wykraczają ponad zwyczajne działania mikronacjonistom zwyczajne, a i pożytek wielu nacjom przynoszą.
4. Order upoważnia nosiciela do eksercyzacji prawa do działania zgodnie z poniższym przywilejem.
5. Przywilejem każdego nosiciela Orderu jest zakaz przyjazdu do, lub przez terytorium Tarjaturunenatu Tuolelenkki.
6. Order Bili jest niezbywalny.