Emppu, 24.06.2020
AKT UZNANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Królestwa Biednamu

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Uznaję niepodległą państwowość Królestwa Biednamu.
2. Akt ten wchodzi w zycie natychmiastowo.