Emppu, 06.06.2020
AKT UZNANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Związku Winkulii i Volkianu

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Uznaję niepodległą państwowość Związku Winkulii i Volkianu.
2. Akt ten wchodzi w zycie natychmiastowo.