Emppu, 26.03.2020
AKT UZNANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Cesarstwa Norweglandu

Ja, Aleksandra I, Cesarzowa Tuolelenkki, niniejszym oznajmiam, co następuje:

1. Uznaję niepodległą państwowość Cesarstwa Norweglandu.
2. Akt ten wchodzi w zycie natychmiastowo.